GEPERSONALISEERDE SWEETS
Doorloop alle stappen:
1. kies je snoepje (buitenkant)
2. kies je kleur(en)
3. kies je smaak
4. bepaal je tekst en/of symbool alsook de kleuren ervan
5. kies je gewicht en verpakking (er gelden min. afnames, afhankelijk van keuze in stap 4)

STANDAARD SWEETS
Kies uit het uitgebreide gamma fruit- en/of tekstsnoepjes.
Er zijn ook specials (mixes, tijdelijke smaken, etc).
Vervolgens bepaal je de hoeveelheid en verpakking.